DSCM024 Мрежа за съхраняване на данни

Анотация:

Курсът по мрежи за съхраняване на данни цели на представи на студентите технологиите за виртуализация и изграждане на мрежи в облака. В различните източници се използват различни термини за мрежата за съхраняване на информация (Storage Area Networks – SAN) като работа в облака (cloud computing), обработка на ниво мъгла (fog computing), обработка на ниво капки (dew computing), работа на ниво умни прашинки (smart dust computing). Често терминът „computing“ не съдържа в себе си съхраняването на информацията, а само обработката й. На практика съвременните мрежи за съхраняване на информация обработват същата и са разпределени по своята същност. Технологията създава условия за достъп до данните по всяко време, от всяко място и от всяко устройство, фиксирано или мобилно.

Изграждането на съвременните центрове за съхраняване на информация става с технология, известна като Fiber Channel Protocol (FCP). Паралелно на нея продължава използването на традиционната Small Computer System Interface (SCSI) технология както и различните им разновидности. Пренасянето на разстояние на информация става през различни видове канали като Интернет остава за момента основен транспортен гръбнак, макар и не единствения.

Курсът по мрежи за съхраняване на информация предлага познания за различните елементи на мрежата като сървъри и ферми от сървъри, физически и виртуални, мрежа от комутатори от висок клас за свързването им към контролерите на мрежата за съхраняване, методи за обединяване на множество дискове и SSD памети в масиви, конфигурирането и гъвкавото поддържане на информационни услуги.

Мрежата за съхраняване на информация се развива непрекъснато, нараства като капацитет и изчислителни възможности, обновява се периодично, защитава се от неоторизиран достъп, разгръща се поетапно, като същевременно се управлява инвестицията. В рамките на курса се прави сравнение с други подобни мрежи и технологични решения.

Практическите примери за приложение на изложените знания се дават върху реални данни от наблюдение на трафик и показатели на околната среда със сензори от различен тип. За изясняване на някои елементи от конфигурирането на мрежата се използва Unix.

прочети още
Извличане на знания и технологии за големи данни

Преподавател(и):

доц. Росица Голева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Най-използваните начини за изграждане на мрежи за съхраняване и обработка на големи обеми от данни;

• Основните идеи и как да интегрират различни технологични решения;

• Основните технологии за cloud, fog, dew, smart dust computing.

2) могат:

• Да прилагат познанията си по Unix и Linux за конфигуриране на мрежи за съхраняване на информация;

• Имат начални умения за планиране на мрежи за съхраняване на информация;

• Да прилагат уменията си на практика като оценяват състоянието на съществуващи мрежи за съхраняване на информация.


Предварителни изисквания:
Условие за започване на курса е студентите да елементарни познания по Unix или Linux.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Meeta Gupta, Storage Area Network Fundamentals, Cisco Press Release, 2002, ISBN: 158705065X

Christopher Poelker and Alex Nikitin, Storage Area Networks For Dummies®, 2nd Edition, Published by Wiley Publishing, Inc., 111 River Street, Hoboken, NJ 07030-5774, www.wiley.com.

Jon Tate, Pall Beck, Hector Hugo Ibarra, Shanmuganathan Kumaravel, Libor Miklas, Introduction to Storage Area, NetworksInternational Technical Support Organization, Introduction to Storage Area Networks, December 2017, Ninth Edition

Alan Frederic Bennerр, “Fibre Channel for SAN”, McGraw-Hill Professional; 2009.

Tom Clark, “Designing Storage Area Networks”, Addison-Wesley Professional; 1999.

Tom Clark, “IP SANS: A Guide to iSCSI, iFCP, and FCIP Protocols for Storage Area Networks”, Addison-Wesley Professional, 2001.

W. Curtis Preston “Using SANs and NAS”, O'Reilly Media, Inc.; 2002.

Jon Tate, Fabiano Lucchese, Richard Moore, Introduction to Storage Area Networksibm.com/redbooks, Ibm.com/redbooks

Huseyin Simitci, Storage Network Performance Analysis”, Wiley, 2003.

http://www.ibm.com/redbooks

http://www.snia.org

http://wwwhp.com/storage

Ray J Rafaels, Cloud Computing: From Beginning to End Paperback – April 1, 2015

Michael J. Kavis, Architecting the Cloud: Design Decisions for Cloud Computing Service Models (SaaS, PaaS, and IaaS) 1st Edition, Wiley 2014

Armando Fox, David Patterson, Engineering Software as a Service: An Agile Approach Using Cloud Computing, 2016