CASM432 Пиктографичен дизайн за печат и уеб приложения

Анотация:

Курсът „Пиктографичен дизайн за печат и уеб приложения“ има за цел да развие в студентите модулно графично мислене посредством интегрирането на един елемент в по-голяма система от взаимно свързани знаци. Включва усвояване на техники и похвати за мрежово изграждане на графичния знак и приложението му в печатна и уеб среда. Създадената пиктографична система се възприема в контекста на по-голяма бранд идентичност като подпомага структурното разделяне на визуалното съдържание на по-малки и лесни за навигиране части.

прочети още
Графичен дизайн за дигитални и печатни медии

Преподавател(и):

гл. ас. Захарина Петрова-Проданова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Как да създават и използват взаимно свързани знаци тип пиктограми

2) могат:

Да интегрират пиктографична система в проект за бранд идентичност
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения за работа с векторно базиран софтуер

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. 1. Въведение в темата “Пиктографични и комуникативно-знакови системи”.
 2. История на пиктографичния дизайн в България в периода от 60-те до 90-те години на 20. век.
 3. История на пиктографичния дизайн за олимпийски игри от 1896 до днес
 4. Характерни области на приложение и съвременен пиктографичен дизайн.
 5. Връзка между лого дизайн и пиктографичен дизайн и приложението им в дизайна за градска среда.
 6. Упражнения за стилизация на предмети от натурата - растения, животни, хора и обекти от бита и градската среда (работа с аналогови материали).
 7. Създаване на стилизиран графичен знак от илюстрация - рисунка или фотографско изображение (работа с дигитални материали).
 8. Скици и упражнения за поместване на графичен знак/лого в модулна мрежа.
 9. Разполагане на едно графично изображение/лого в различни геометрични форми - кръг, квадрат, триъгълник, шестоъгълник и др.
 10. Създаване на пиктографични знаци с отворен характер. Възможност за добавяне на нови елементи в различен етап на проектиране.
 11. Създаване на текущ проект за пиктографична система (до 6 пиктограми) в област “Култура”
 12. Създаване на текущ проект за пиктографична система (до 6 пиктограми) в област “Спорт”
 13. Създаване на текущ проект за пиктографична система (до 6 пиктограми) в област “Градска среда и/или “Дидактично издание”
 14. Създаване на анимирани пиктограми.
 15. Създаване на краен проект за пиктографична система (до12 пиктограми, 6 от които анимирани) в област по желание и приложението и в реална печатна и дигитална среда. Презентация.

Литература по темите:

Груев, С, „Ревизия“, Издателство на НХА, София, 2009;

Средства за оценяване:

Текущо и крайно оценяване на проекти за пиктографична система.