CASM298 Полиграфия и полиграфски методи в издателската дейност

Анотация:

Целта на курса е да даде на студентите основни знания по полиграфия и да ги запознае с полиграфските методи в издателската дейност.

прочети още
Графичен дизайн за дигитални и печатни медии

Преподавател(и):

 Иво Танчев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• теорията и практиката на предпечатната подготовка и печата в издателската дейност;

2) могат:

• да извършват предпечатната подготовка и да контролират процесите на печатане и заключителните процедури в издателската дейност.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Да владеят 2D и 3D компютърни програми, познания по композицияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Типографията – от миналото до днес.
 2. І. Предпечатна подготовка Студийна обработка на оригиналите (прозрачни и непрозрачни), вкл. сканиране. Най-често използвани компютърни програми.
 3. Особености на цветоотделянето. Разлики между CMYK и RGB. Видове растери и векторизиране. Моаре и отстраняването му.
 4. Цветоотделки и RIP. Електронен монтаж. Коли. Експониране на филми.
 5. Видове монтаж.
 6. Печатни форми и копирането им.
 7. Основни и допълнителни материали в типографията. Хартия, химичен състав и класификация.
 8. ІІ. Печатане Видове печат.
 9. Офсетов печат (най-разпространеният в момента).
 10. Офсетови типографски машини и формати.
 11. Основни понятия при печата (грайфер, пасер, марка). Тиражни удари.
 12. Подготовка на машините за печат, макулатури.
 13. Регулиране на машините по време на печат, с цел коригиране на изображенията и отстраняване на някои допуснати до момента грешки.
 14. ІІІ. Заключителни процеси Книговезване. Място и роля в типографията.
 15. Машинни и ръчни операции в книговезването. Сгъване, фрезоване, лепене, рязане, щанцоване. Практически упражнения: - посещение в офис за предпечатна подготовка. - посещение в печатница.