CASM411 Проектиране на обекти в интериорно и екстериорно пространство

Анотация:

Целта на курса е студентите да се запознаят с основните тенденции и изисквания в

пространствения дизайн и пространствено проектиране, да развият въображението и пространственото си виждане. Да се запознаят с основните материали използвани в пространствения дизайн и практическата реализация на проектите си.

Задачите на курса са студентите да се научат да проектират експозиционни щандове,

павилиони, екстериорни и интериорни пространствени обекти, витрини на магазини, музейни и изложбени експозиции, да създават идейни пространствени проекти и чертежи.

прочети още
Графичен дизайн за дигитални и печатни медии

Преподавател(и):

доц. Боряна Минчева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните изисквания и тенденции в пространственото проектиране.

• Етапите и различните направления на пространствения дизайн.

2) могат:

• Да проектират експозиционни щандове, павилиони, витрини, екстериорни и

интериорни пространствени обекти, музейни и изложбени експозиции, светещи реклами.

• Да презентират своите проекти пред евентуални клиенти.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Да познават методиката на дизайнерското проектиране.

• Да имат познания по приложна графика.

• Да демонстрират добри възможности в графичното изобразяване на пространствени обекти.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Основи на перспективата и пространствените елементи в проектирането. Перспективни скици на съществуващи пространствени обекти.
 2. Перспективни скици на съществуващи пространствени обекти.
 3. Основни стъпки и етапи на художественото пространстено проектиране.
 4. Различен тип стилизация на природни форми, които ще станат основа за пространствен обект.Бионичен дизайн.
 5. Различен тип стилизация на природни форми, които ще станат основа за пространствен обект.Бионичен дизайн
 6. Запознаване с основните видове форми на художественото пространстено проектиране
 7. Основните форми на художественото пространстено проектиране – планировка, триизмерни визии, разгънати стени, реквизити, мебелировка, лого и др.
 8. Витрината като форма на дизайна на художественото пространстено проектиране.
 9. Витрината като форма на дизайна на художественото пространстено проектиране.
 10. Осветление в пространствения дизайн. Светещи букви, светещи реклами на фасада и витрина.
 11. Проект за светещо лого и букви на фирма. Различни видове светеща реклама.
 12. Пространствено проектиране на павилион/ изложбен щанд на фирма.
 13. Видове модулни конструкции в изложбеното проектиране.
 14. Музейна експозиция и дизайн на визуалната комуникация на изложбената експозиция. Проект за изложбен щанд на фирма.
 15. Проект за изложбен щанд на фирма.

Литература по темите:

• Петров,Георги., Дизайн пространствено оформление, Сигнатура 74 / П 471 Местоположение - Библиотека НБУ – 3-ти етаж

• Петров, Георги, Рекламендизайн., Сигнатура 74 / П 471, Местоположение - Библиотека НБУ – 3-ти етаж

• Проф. Райчев Румен, Структурна комбинаторика, 1991 г.

• Ed. Wang Shaoqiang., Exhibition art : Graphics and space design., Barcelona Promopress, 2016. Сигнатура74/ E 97, Местоположение - Библиотека НБУ – 3-ти етаж

• Бонева, Леонора Симеонова, Теория на музейната експозиция : Основен курс за дизайнери, Сигнатура 069 / Б 622, , Местоположение - Библиотека НБУ – 2-ри етаж