CASM407 Рекламен дизайн

Анотация:

В курса се разглеждат: -

- Основи на рекламния дизайн

- Елементи на рекламния дизайн - плакати, лога , шрифтове,надписи , билбордове

- Изграждане и проектиране на продукти на рекламния дизайн

- Стратегии в рекламния дизайн

- Основни посоки на развитие на рекламния дизайн – минало, настояще,бъдеще

прочети още
Графичен дизайн за дигитални и печатни медии

Преподавател(и):

доц. Димитър Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

ще знаят:

теория и практика на рекламния дизайн

ще могат:

да подготвят графични продукти свързани с рекламния дизайн и рекламата


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

•Да са преминали курс на обучение по графично оформление на печатни продукти

и предпечатна подготовка , да владеят задоволително графичните програми –

In Design,Illustrator,Corel Draw,Photoshop.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

-"Графичната комунукация днес"- Уйлям Райън

-"Посланията-комуникационни умения"- Матю Маккейн

-"Контекстна реклама"- Алексей Яковлев

-"Бранд визия"- Дейвид Тейлър

-"Създайте марка трепач"- Франк Лейн

-"Подвеждащата реклама"- Милен Иванов

-"Психология на рекламата"- Вит Ценьов

- "The Hidden Power of Advertising"- Robert Heath

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 80%

УСТЕН ИЗПИТ 20%