CASM239 Web дизайн

Анотация:

Практически ориентиран курс, в който ще се запознаем със съвременните тенденции в областта на уеб дизайна и тяхната връзка с технологиите. Ще разглеждаме теми свързани с ползваемост и функционалност, като фокусът през цялото време ще остане върху дизайна, неговите изразни средства, уникалност и адаптираност към конкретният случай.

прочети още
Графичен дизайн за дигитални и печатни медии

Преподавател(и):

 Мартин Николаев Стойчев  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Как визуално да организират и представят съдържанието на сайт, за да изразят максимално добре основното му предназначение, във всеки отделен случай.

2) могат:

• Да оформят концепции за визуално представяне и дизайн на сайт, обвързани с различен стил за придаване на уникална идентичност.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: