CASM237 Приложение на 3D Studio Max в графичния дизайн

Анотация:

Курса се състои от 30 учебни часа разпределени в един семестър, които представят различни форми на учебна натовареност.

На базата на запознаване стъпка по стъпка с особеностите и приложението на триизмерната графика, приложението на 3D в графичния дизайн, както и възможностите на програмата 3D SSTUDIO MAX 7 - студентите получават необходимите знания за създаване на 3D компютърно изображение и изискванията за ефективно приложение. Успоредно с програмите учениците ще изучават принципите, на които се гради 3D: основата са елементите на дизайна.

Студентите ще знаят как да прилагат с помощта на иновативни методи получените знания в практиката.

прочети още
Графичен дизайн за дигитални и печатни медии

Преподавател(и):

 Емил Аврамов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

* Как да създават 3D компютърно изображение с 3D STUDIO MAX..

* Какви са изискванията за приложението на 3D в рекламни материали.

* Какви са най-често срещаните грешки.

2) могат:

* Да ползват уверено възможностите на изучаваната графична програма.

* Да рисуват и композират триизмерно с компютър.

* Да изработват фирмен знак в 3D.

* Да визуализират успешно в 3D интериор.

Основни акценти в учебния план:

- Въведение в компютърната графика, анимацията и 3D Studio MAX.

- Потребителски интерфейс на 3D Studio MAX.

- Създаване на основни 2D и 3D обекти.

- Трансформиране на обекти.

- Създаване на материали и разполагането им върху обекти.

- Осветление – видове светлини, основни техники за осветяване, видове сенки, вторично осветление(radiosity, global illumination).

- Камери – видове, параметри.

- Анимиране – принципи. Създаване и анимиране на йерархични вериги.

- Моделиране на сложни обекти.

- Рендери - ефектно визуализиране

- Система от частици
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Първоначални настройки, навигация, интерфейс.
 2. Интерфейс. Импорт на 2D криви. Двуизмерни обекти. 2D Booleans
 3. обекти с модификатор Lathe. Loft обекти
 4. 2D обекти с модификатори Bevel Profile и Sweep. Импорт на 3D обекти с Merge File
 5. Упражнение за текущо оценяване.
 6. Текущо оценяванe
 7. 3D Примитиви. Разширени примитиви. Групиране
 8. 3D Booleans. Модификатор Bend
 9. Моделиране в Editable Poly
 10. Моделиране в Еditable Poly
 11. Модификатор Symmetry. Работа с Array tool
 12. Модификатори Shell и FFD. Работа със Soft Selection
 13. Работа със Spacing Tool
 14. Упражнение за текущо оценяване
 15. Текущо оценяване.

Литература по темите:

3ds Max 9. Официален учебен курс + CD

Автор: Колектив

Издател: СофтПрес

Цветовете. Енциклопедия

Автор: Анна Стармър

ИНТЕРИОР. Дизайн, проектиране с AutoCAD, компютърно моделиране и визуализация с 3ds Max

Автор: Д. Ларченко, А. Келле-Пелле

Издател: СофтПрес

500 идеи за малки пространства

Автор: Колектив

Издател: Evergreen

Рекламна политика

Автор: Лиляна Менчева

Издател: Нов български университет

Гениален маркетинг: Съвети и най - добри практики

Автор: Питър Фиск

Издател: СофтПрес

0.009

1991

Средства за оценяване:

Изпитна задача

CASM237 Приложение на 3D Studio Max в графичния дизайн

за студенти от програма “Графичен дизайн”

3D проект в 3D Studio Max 7 – интериор/ пространствен дизайн, представен на CD, съдържащ:

• Триизмерни обекти

• Текстури и материали

• Осветление

Проекта да съдържа и 3 бр. рендери формат JPG с резолюция минимум 640 x 480 px.

Задължителни писмени разработки, представят се формат А4 на PC разпечатани и на електронен носител, по минимум 4 бр. страници:

1. CGI графика

2. 3D кино

Критерии за оценка:

1. Изпълнение на всички точки от поставените задачи.

2. Креативност и оригиналност на продукта.

3. Авторски разсъждения в писмените разработки.

4. Разглеждане на иновации.