MUSM593 Стаж - Музикознание

Анотация:

Курсът има за цел да развие и задълбочи теоретичните и практическите умения на студентите, да активизира техните изследователски дух и умения. Да развие свободата на избор на идеи по отношение на организирането на различен тип изследователски проекти, да активизира тяхната предприемчивост по посока на богато и плодотворна творческо сътрудничество. Да стимулира свободния им избор по отношение намиране на нови модели и изследователски подходи.

Основна работа на студентите в курса е тяхната реализация като многостранно развити изследователи - в конференции, семинари, проекти, концерти, конкурси, продукции и прочие възможности за индивидуална проява.

Курсът подготвя студентите за работа в реална среда - след приключване на курса на обучение в магистърската програма в НБУ.

прочети още
Музикознание

Преподавател(и):

проф. Георги Арнаудов  д-р
проф. Елисавета Вълчинова-Чендова  д.н.
проф. Явор Конов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Имат обогатени теоретични и практически познания в областта на музикалната наука.

• Най-нови световни тенденции в развитието на изследванията в областта на музиката.

• Имат свободен избор да експериментира в различни организационни и изпълнителски модели.

2) могат:

• да работят в екип

• да се включват в последващи изяви и проекти към департамента или програмата.

• Да реализират, съвместно с колегите си от програмите по музика на НБУ, майсторски класове, уъркшопи, групови или самостоятелни изяви, концерти, студийни звукозаписи и др.

• Да могат активно да представят резултатите от своята изпълнителска дейност.


Предварителни изисквания:
Да са работили и участвали активно в отделните и предишни фази на обучението.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Тематичният план на курса винаги се съобразява с възможностите на студента и спецификите на обучението по специалността. Той се съставя всеки семестър и в зависимост от развитието на студента. Този курс е обвързан тясно с другите курсове в програмата, особено ако тя е индивидуална. Курсът е свързан с работа в определени (с договор) институции в областта на музикалното и танцово изкуство.

Литература по темите:

• Benward, Bruce, Barbara Garvey Jackson, and Bruce R. Jackson. (2000). Practical Beginning Theory: A Fundamentals Worktext, 8th edition, Boston: McGraw-Hill.

• Brown, James Murray (1967). A Handbook of Musical Knowledge, 2 vols. London: Trinity College of Music.

• Chase, Wayne (2006). How Music REALLY Works!, second edition. Vancouver, Canada: Roedy Black Publishing.

• Hewitt, Michael (2008). Music Theory for Computer Musicians. USA: Cengage Learning.

• Lawn, Richard J., and Jeffrey L. Hellmer (1996). Jazz Theory and Practice. [N.p.]: Alfred Publishing Co.

• Meyer, Leonard B. (1961) Emotion and Meaning in Music. Chicago: University Of Chicago Press.

• Meyer, Leonard B. (1997) Music, the Arts, and Ideas: Patterns and Predictions in Twentieth-Century Culture, University of Chicago Press. 349 p.

• Meyer, Leonard B. (1997) Style and Music: Theory, History, and Ideology. Chicago: University оf Chicago Press.

• Miguel, Roig-Francoli (2011). Harmony in Context, Second edition, McGraw-Hill Higher Education.

• Seashore, Carl (1933). Approaches to the Science of Music and Speech. Iowa City: The University.

• Seashore, Carl (1938). Psychology of Music, New York, London, McGraw-Hill Book Company, Inc.

• Sorce, Richard (1995). Music Theory for the Music Professional. [N.p.]: Ardsley House.

• Wollheim, Richard. (1968) Art and Its Objects: an Introduction to Aesthetics. New York: Harper & Row, 1968.

• Yamaguchi, Masaya (2006). The Complete Thesaurus of Musical Scales, revised edition. New York: Masaya Music Services.

Средства за оценяване:

Текущо оценяване:

Проект

Практическа разработка

Финално оценяване:

Презентация

Събеседване