BCRM310 Медийни изследвания на английски език

Анотация:

Целта на курса е да изгради умения за четене на медийни текстове с икономическа тематика. Това ще представи езика, с който се говори за икономиката и заедно с това - тематиката, разглеждана в тези медии.

прочети още
Бизнес комуникации

Преподавател(и):

доц. Елена Тарашева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите курса ще имат знания по текущи теми от световната икономика, езиковите средства, с които ги обсъждат медиите, както и умения да се ориентират в медийни текстове.


Предварителни изисквания:
владеене на английски език на ниво Б2

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Unpacking headlines
 2. Headlines and abstracts
 3. What do media metaphors tell us?
 4. How the illustration relates to the message of the text.
 5. Interviews - how to behave when being interviewed?
 6. Press digests
 7. Business terminology in the media
 8. Infographics - understanding them and creating them
 9. Hard and soft news
 10. The glitterati
 11. Media markets and audiences
 12. readership profiles and circulations
 13. local, global and glocal reach
 14. media genres
 15. Media campaigns and engagement

Литература по темите:

Edgington, B. and M. Montgomery The Media THE BRITISH COUNCIL 1996

Muscull, B. Key Words In The Media COLLINS COBUILD, Harper Collins Publishers 1995

O’Sullivan, T., B. Dutton and P. Rayner Studying The Media ARNOLD 1998

Средства за оценяване:

интерактивен тест за разбиране на заглавия

тест за интерпретация на абстракти

аналитичен тест върху интервюта на българи в международните медии