ARCM160 Упражнение: Сградостроителство I част

Анотация:

Курсът по Сградостроителство-Упражнения има за цел да помогне на студентите в усвояването на лекционния материал по приложен начин. Студентите се учат да пишат технически и да чертаят на ръка прецизно и в мащаб, както и удачно да композират чертежите в използваните листови формати.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Пламен Рилски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След приключване на курса студентите могат да чертаят и надписват подробни детайли на хоризонтални и вертикални сградни елементи, част от грубия строеж на дадена сграда.

Студентите придобиват опит в чертожно скициране на ръка в мащаб.
Предварителни изисквания:
Студентите трябва да :

- са разбрали и усвоили предхождащия чертежите лекционния материал

- имат базови умения свързани с чертането с молив и използване на триъгълници и

линеали

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. проверка на чертежите за домашно дадени на Лекция 01
 2. проверка на чертежите за домашно дадени на Лекция 02
 3. проверка на чертежите за домашно дадени на Лекция 03
 4. проверка на чертежите за домашно дадени на Лекция 04
 5. проверка на чертежите за домашно дадени на Лекция 05
 6. проверка на чертежите за домашно дадени на Лекция 06
 7. проверка на чертежите за домашно дадени нат Лекция 07
 8. проверка на чертежите за домашно дадени на Лекция 08
 9. проверка на чертежите за домашно дадени на Лекция 09
 10. проверка на чертежите за домашно дадени на Лекция 10
 11. проверка на чертежите за домашно дадени на Лекция 11
 12. проверка на чертежите за домашно дадени на Лекция 12
 13. проверка на чертежите за домашно дадени на Лекция 13
 14. проверка на чертежите за домашно дадени на Лекция 14
 15. проверка на чертежите за домашно дадени на Лекция 15

Литература по темите:

Учебник по Сградостроителство на проф.д-р.арх.Чавдар Ангелов

Справочник по Архитектура на проф.Нойферт

Атласи за всеки занаят в строителството