ARCM272 Сградостроителство I част

Анотация:

Курсът има за цел да създаде и систематизира знания и умения на студентите в областта на конструирането на сгради със съответните детайли.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Пламен Рилски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да анализират строителните и технологични проблеми свързани с някои от

сградните елементи

2) могат:

• Да започнат втория образователен цикъл курсове по сградостроителството


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Обща представа нужна за сградите.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Уводна
 2. Строителни материали
 3. Земни работи – нулев цикъл
 4. Земни работи – Основи на сградата
 5. Земни работи – Надосновни стени
 6. Земни работи – Защита от влага и студ
 7. Земни работи - обобщаваща
 8. Вертикални елементи – монолитни
 9. Вертикални елементи – сглобяеми
 10. Вертикални елементи – носещи/ограждащи
 11. Хоризонтални елементи – монолитни
 12. Хоризонтални елементи – сглобяеми
 13. Вертикални сградни инсталации
 14. Хоризонтални сградни инсталации
 15. Обобщаваща

Литература по темите:

Архитектурно проектиране

Ернст Нойферт

Сградостроителство

проф.д-р.Чавдар Ангелов

Baukonstruktionslehre Teil 1

Frick/Knoell