DEVM311 Подходи и интервенции, прилагани към деца и младежи, живели в институции

Анотация:

Психология на развитието

Преподавател(и):

 Галина Маркова-Дерелиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: