DEVM310 Стаж

Анотация:

Стажът има за цел да осигури практическа подготовка на студентите в различни институции, които работят с деца и юноши.

прочети още
Психология на развитието

Преподавател(и):

доц. Милена Мутафчиева  д-р
гл. ас. Кристина Гоцева-Българанова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Зависи от мястото на провеждане на стажа.

2) могат:

• Зависи от мястото на провеждане на стажа


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Да имат теоретична подготовка в областта на психология на развитиетоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

Стажът се защитава чрез представянето на самооценка и документи за посещаване в съответното училище или детска институция, подписани от супервизора, както и с кратко есе, което описва дейностите на студента по време на самия стаж.