MEDM305D Стандарти за интероперативност в електронното управление и здравеопазване

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, които представят различни форми на учебна натовареност: теоретични аспекти по проблема – 24 часа. работни семинари – 2 часа, практически занимания – 4 часа. Преподава се за пръв път в BG и се съобразява с предварителната квалификация на студентите – лекари, юристи и специалисти по здравни грижи. Целта е да се проучат детайлите и необходимите действия за създаване на интероперативна съвместимост и стандарти в здравните технологии. Развитието на технологиите в здравеопазването, заедно с въздействието върху клиничните информационни системи също ще бъдат дискутирани, както и ще бъдат представени ползите от интегриране на различните реално действащи информационните системи в здравеопазването. Ще бъде представено предложение на стойността на стандартите подход към интеграцията. Курсът ще представи задълбочен поглед към стандартите, критични за здравната интероперативна съвместимост - HL7 v2, HL7 v3 RIM, CDA и SNOMED - и при използването на тези стандарти в национални разпоредби и усилията в рамките на сектора

прочети още
Управление на здравеопазването ДО

Преподавател(и):

доц. Полина Михова  д-р
доц. Васил Къдрев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

? Студентите ще придобият опит в навигацията чрез стандарти документи и инструменти.

? Студентите ще използват уменията и познанията, натрупани за проектиране на информационни системи, базирани на стандарти за оперативна съвместимост

2) могат:

• Да търсят и прилагат в практиката си източници за стандартизационни процедури – вкл. и европейски стандарти, които да анализират.


Предварителни изисквания:
• Компютърната квалификация е предимство.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Стандарти за интероперативност в електронното управление и здравеопазване

Литература по темите:

1. Винарова Ж., П.Михова Монография „Здравната информация като социален регулатор”, , ISBN 978-954-09-0726-0, 2012, Издателство "Захарий Стоянов

2. CD “IT technologies in contemporary medicine development”, compiler: P.Mihova, ISBN 978-954-535-843-2, NBU, Sofia, 2014

3. П.Михова, МОНОГРАФИЯ Софтуерни решения в медицината и здравеопазването, Бг-Книга, София, 2015, ISBN 978-619-7198-16-4

4.

5. V глава, Системата Електронно здравеопазване, Учебник "Електронно здравеопазване", ISBN 13: 978-954-516-910-6, Ж.Винарова, П.Михова, Ст.Тонев, А.Петков, изд. Летера, София, 2009

6. VII глава, Навигатор – водач в електронното здравеопазване - П. Михова, Учебник "Електронно здравеопазване", ISBN 13:978-954-516-910-6, Ж.Винарова, П.Михова, Ст.Тонев, А.Петков, изд. Летера, София, 2009

7. V глава Информационни системи в медицината, Учебник "Медицинска информатика", ISBN 13: 978-954-535-515-8, Ж.Винарова, П.Михова, изд. НБУ, София, 2008

8. eHealth in Action Good Practice in European Countries, European Commission, Directorate-General Information Society and Media

9. Проект информационен стандарт на медицинско досие, Научно дружество по социална медицина, информатика и здравен мениджмънт

10. Medical informatics : practical guide for healthcare and information technology professionals / Ed. Robert E. Hoyt, Ann Yoshihashi transparent Published: [Raleigh, N.C.]: Lulu.com, 2010 transparent Edition: 4th ed. transparent Description: 383 с., ISBN: ISBN 9780557608089 – налично в Библиотеката на НБУ

11. Fong, Bernard, Telemedicine technologies : Information technologies in medicine and telehealth / Bernard Fong, A. C. M. Fong, C. K. Li transparent Published: Chichester, West Sussex, U.K.: Wiley, 2011 transparent Description: XX, 259 с. : с фиг. ; 25 см transparent ISBN: ISBN 9780470745694 – налично в Библиотеката на НБУ

12. http://chi.nus.edu.sg/programmes-list/standards-in-health-informatics.html

13. http://www.durhamtech.edu/html/prospective/coursedescriptions/hitcd.htm