MHRE420D Internship

Анотация:

Управление и развитие на човешките ресурси (на английски език) - ДО

Преподавател(и):

доц. Мария Иванова  д-р
доц. Елмира Банчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: