MBAM675D Публични отношения и политики в туризма

Анотация:

Мениджмънт на туристическия бизнес -ДО

Преподавател(и):

доц. Ангел Георгиев  д-р
доц. Юлиана Василева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: