ACTR729 Проект: Танцова миниатюра (исторически танц)

Анотация:

Запознаването на студентите с емблематични танци от различните исторически периоди,необходими поради факта, че те се ползват от режисьорите в драматичните театри и киното , в случаите на пресъздаване на картини от миналото, включващи танцувални сцени.

прочети още
Театър - актьорско изкуство

Преподавател(и):

доц. Татяна Соколова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)знаят: Минимум два танца от средновековие до 20в- (павана,менует, полонез, полка,валс,танго и др.)

2) могат: Пълноценно да интерпретират пиеси в съчетание с танцова картина.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: