ACTR728 Проект: Танцова миниатюра (съвременнен танц)

Анотация:

Курса цели да развие и обогати познанията на студентите в областа на съвременният танц, да развие движенческото им въображение. Изработване на танцова миниатюра посредством усвоените танцови техники.

прочети още
Театър - актьорско изкуство

Преподавател(и):

доц. Татяна Соколова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Могат да изпълняват комбинации в съвремнни стилови направления.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

Практическа задача