ACTR727 Действен анализ на роля II част

Анотация:

Целта на курса е подготовка и реализация на цялостна роля в пиеса.

прочети още
Театър - актьорско изкуство

Преподавател(и):

проф. Ева Волицер  д-р
 Николай Атанасов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: Студентите да имат знания и/или умения: знаят стъпките, методът и конструкцията в изграждането на цялостна роля в спектакъл

2) могат: да определят перспективата на ролята, в нейното постепенно изграждане и надграждане, владеят пътищата на превъплащението.


Предварителни изисквания:
Успешно взети кредити, завършени самостоятелни работи и проекти в предишните два семестъра.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна К.С. Станиславски „Работата на актьора върху ролята”.

Средства за оценяване:

Две текущи и една крайна оценка.