ACTR725 Класически и съвременни танцови техники.

Анотация:

Курсът има за цел да въведе студентите в основите на класическия и съвременния танц, да обогати пластическата им култура и да им помогне да развият движенческите си умения.

прочети още
Театър - актьорско изкуство

Преподавател(и):

доц. Татяна Соколова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

знаят: Основните движения в класическят екзерсис, разпознават характера и наименованието на движението.

Основни движения от съвременния танцов екзерсис.

2) могат: Да изпълняват класически екзесис.

Да изпълняват комбинации от съвременни хореографии.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА