VIRB714 Практика по вирусология ІІ

Анотация:

Клетъчна биология и вирусология

Преподавател(и):

доц. Николай Петров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: