WEBB917 Практика - І част

Анотация:

Целта но курса е студентите да извършват определени дейности по изпълнението на професионални задачи под ръководството на преподавател в НБУ. Студентите проектират в разнообразни компютърни техники, цветове, композиции, структури, създавайки колажи и проекти за уеб дизайн. Практиката завършва с представена готова дизайнерска разработка от студента.

прочети още
Уеб дизайн и графична реклама

Преподавател(и):

гл. ас. Румен Кожухаров  д-р
ас. Мария Миличин  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Всички компоненти на творческия процес при създаване на уеб дизайн.

• Основните принципи за разработване и изработване на графичен проект.

2) могат:

• Да създават графичен проект.

• Да анализират и защитават проектите си


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Познания за дизайн процеса.

• Базисни познания с работата на графичните програми Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, WordPressФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Представяне на дизайнерски проекти
  2. Етапи на дизайнерски процес
  3. Елементи на дизайнерския проект
  4. Дизайнерски проект по зададена задача
  5. Конферанс на дизайнерски проект

Литература по темите:

• Официален учебен курс Adobe Photoshop CS- изд.СОФТПРЕС

• Официален учебен курс Adobe Photoshop CS2- изд.СОФТПРЕС

• Официален учебен курс Adobe Photoshop CS3- изд.СОФТПРЕС

• Официален учебен курс Adobe Photoshop CS4- изд.СОФТПРЕС

• Официален учебен курс Adobe Photoshop CS5- изд.СОФТПРЕС

• Официален учебен курс Adobe Photoshop CS6- изд.СОФТПРЕС

• Официален учебен курс Adobe Illustrator CS- изд.СОФТПРЕС

• Официален учебен курс Adobe llustrator CS2- изд.СОФТПРЕС

• Официален учебен курс Adobe llustrator CS3- изд.СОФТПРЕС

• Официален учебен курс Adobe llustrator CS4- изд.СОФТПРЕС

• Официален учебен курс Adobe llustrator CS5- изд.СОФТПРЕС

• Официален учебен курс Adobe llustrator CS6- изд.СОФТПРЕС

• Гьоте, Йохан Волфганг фон, Теория на цветовете, 1810

• Райчев, Румен, Цветовете в изкуството, 2005

• Итен, Йоханес, Изкуството на цвета, 1961

• Вайншенк, Сюзън, 100 неща, които всеки дизайнер трябва да знае за хората, 2011

• Норман, Дон, Емоционален дизайн, 2003

• Норман, Дон, Емоционален дизайн: Защо обичаме (или мразим) ежедневните неща, 2005

• Уолтър, Арон, Проектиране за емоции, 2011

• Круг, Стив, Не ме карай да се замисля: Подход на здравия разум към използваемостта в мрежата, 2013

• Cao, J и сътрудници, Web UI Design for the Human Eye - Colors, Space, Contrast, 2015

• Cao, J и сътрудници, Web UI Design for the Human Eye – Content patterns and typography, 2015

• Cao,J. и сътрудници, Web UI Design for the Human Eye – Principles of Visual Consistency, 2015