WEBB911 Проект: Създаване на уеб страници HTML

Анотация:

В проект: „Стилизиране на уеб страници“ студентите се упражняват в писане на стилове за уеб сайтове, като започват от стилизиране на текст (големина, цвят и шрифт) и фонове и задълбочат в оформление на HTML елементи и тяхното позициониране да разработват модерни уеб сайтове, работещи на всякакви платформи (операционна система и браузър). Обучението се извършва като самостоятелна работа, по поставени от преподавателя задания.

прочети още
Уеб дизайн и графична реклама

Преподавател(и):

гл. ас. Станислав Богданов  д-р
доц. Георги Петров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

•Да създават модерен уеб сайтове които работят и се визуализират правилно на всички платформи.

2) могат:

•Въз основа на усвоените умения и знания познават и усвояват тънкостите при писане на модерни сайтове и структурно правилно разработени уеб сайтове. Ще могат да използват най-новите технологии при разработка на уеб проекти.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

•Графична култура и добър вкус

•Да познават CSS и взаимовръзката с HTML

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Cascading Style Sheets (CSS) - Презентация
  2. Cascading Style Sheets (CSS) - Позициониране
  3. Cascading Style Sheets 3 (CSS 3); Responsive дизайн

Литература по темите:

•https://www.w3schools.com/

•HTML and CSS – Jon Duckett - ISBN – 978-1118008188

•HTML QuickStart Guide– ClydeBank Technology - ISBN – 978-1511617994

•Web Design with HTML, CSS, JavaScript and jQuery Set – Jon Duckett - ISBN – 978-1118907443

•Learning Web Design: A Beginner's Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics – Jennifer Niederst Robbins - ISBN – 978-1449319274

•Head First HTML and CSS: A Learner's Guide to Creating Standards-Based Web Pages – Elisabeth Robson – ISBN - 978-0596159900

•HTML5 & CSS3 For Beginners - iCode Academy – ASIN: B071ZBDTXZ