WEBB907 Проект: Дизайн за потребителя

Анотация:

В епохата на ИИ, дизайнът на потребителите взема предвид как изкуственият интелект може да подобри функционалността, персонализацията и интерактивността на продуктите. За целта си изберете един от дефинираните проекти, който можете да направите, за да развиете вашите умения по UX Design или създайте нов проект като го дефинирайте с четири изречения като задача за изпълнение със съответните условия.

прочети още
Уеб дизайн и графична реклама

Преподавател(и):

 Людмил Дуриданов  д-р
гл. ас. Биляна Калоянова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

След завършване на тренинговия курс, студентите знаят:

Какви са основните принципи и етапи на UX Design, където може да се интегрира ИИ;

Кои ИИ приложения могат да бъдат интегрирани в уеб страниците, за улеснение преживяванията на потребителите в различни области и продукти;

Как да посрещнете новите предизвикателства в 21-ви век при анализ на потребителските нужди, цели и поведение;

Как студентите да превърнат предизвикателствата в дизайнерски решения с помощта на ИИ приложения.

След завършване на тренинговия курс, студентите могат:

Да анализират и създават прототипи и тестове за UX Design с помощта на различни инструменти и методи;

Да интегрират ИИ в своите продукти по начин, който подобрява функционалността, персонализацията и интерактивността на UX Design;

Да представят своите проекти пред различни аудитории от инвеститори и клиенти, както и да получават и дават обратна връзка за UX Design.


Предварителни изисквания:
Елементарни компютърни умения и работно ниво на английски език

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Дигиталната лаборатория на 21. век и нейните инструменти
  2. Ролята на ИИ генераторите в сферата на приложното изкуство
  3. Създайте мобилно приложение за игри, което използва ИИ за да генерира разнообразни и предизвикателни нива, герои и сюжети.

Литература по темите:

 BHUTKAR, GANESH et al.: Human Work Interaction Design. Artificial Intelligence and Designing for a Positive Work Experience, Springer Nature Switzerland 2022.

 KANUNGO, DUSHIYANT: UX Decoded: Think and Implement User-Centered Research Methodologies, and

Expert-Led UX Best Practices. BPB Publications, India 2022.

 KORE, AKSHAY: Designing Human-Centric AI Experiences: Applied UX Design with Artificial Intelligence, Springer 2022.

 LEW, GAVIN & SCHUMACHER, ROBERT JR.: AI and UX: Why User Experience Needs Artificial Intelligence, Springer 2020.

 LIU, HÉLÈNE et al.: Shifting Ways of Knowing in the Digital Age: Contextualising the Found Image through the Lens of Reverse Reification. BRUYNS, G. & WEI, H.: IASDR 2021, With Design: Reinventing Design Modes, Springer 2022, pp. 160–172.

 SOSA-TZEC, OMAR: Delight in the User Experience: Form and Place. BRUYNS, G. & WEI, H.: IASDR 2021, With Design: Reinventing Design Modes, Springer 2022, pp. 111-120.