WEBB701 Динамика в уеб – JAVA script

Анотация:

Уеб дизайн и графична реклама

Преподавател(и):

доц. Георги Петров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: