WEBB503 Планиране и изграждане на графичен потребителски интерфейс UI/UX

Анотация:

Уеб дизайн и графична реклама

Преподавател(и):

 Мария Видева  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: