WEBB502 Създаване на уеб страници HTML

Анотация:

Студентите ще се запознаят с HTML5 и как да разработват модерни уеб сайтове, работещи на всякакви платформи (операционна система и браузър). Фокус е семантичната структура и логическата йерархия на елементите.

прочети още
Уеб дизайн и графична реклама

Преподавател(и):

гл. ас. Станислав Богданов  д-р
доц. Георги Петров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

•Да създават модерен уеб сайтове които работят и се визуализират правилно на всички платформи.

2) могат:

•Въз основа на усвоените умения и знания ще познават и усвоят тънкостите при писане на модерни сайтове и структурно правилно разработени уеб сайтове. Ще могат да използват най-новите технологи при разработка на уеб проекти


Предварителни изисквания:
Графична култура

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Intro: HTML(5) елементи
 2. Атрибути на тагове
 3. Таблици, списъци, блокове и вмъкнати елементи, клас атрибути, id атрибут, фреймове
 4. Организация на менюта
 5. Фреймове; аудио и видео елементи
 6. HTML формуляри за потребителски данни
 7. HTML5 Quiz
 8. Layout и семантичен код
 9. Скорост и оптимизация
 10. Debugging
 11. Локализация
 12. Usability
 13. Вградени уеб страници и интернет на нещата
 14. Самостоятелен проект
 15. Самостоятелен проект

Литература по темите:

•https://www.w3schools.com/

•HTML and CSS – Jon Duckett - ISBN – 978-1118008188

•HTML QuickStart Guide– ClydeBank Technology - ISBN – 978-1511617994

Web Design with HTML, CSS, JavaScript and jQuery Set – Jon Duckett - ISBN – 978-1118907443

•Learning Web Design: A Beginner's Guide to HTML, CSS, JavaScript, and Web Graphics – Jennifer Niederst Robbins - ISBN – 978-1449319274

•Head First HTML and CSS: A Learner's Guide to Creating Standards-Based Web Pages – Elisabeth Robson – ISBN - 978-0596159900

•HTML5 & CSS3 For Beginners - iCode Academy – ASIN: B071ZBDTXZ