LEAB173 Специализиран превод (руски-английски)

Анотация:

Курсът подготвя студентите за самостоятелно обработване на документи от областта на администрацията и управлението, извличане на термини и колокации и съставяне на двуезични речници.

прочети още
Приложeн руски език за администрация и управление (на руски и английски език)

Преподавател(и):

доц. Мария Нейкова  д-р
доц. Татяна Фед  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основна терминология, колокации, структури в специализирани текстове от изучаваните специализирани области;

2) могат:

• да четат, обработват, превеждат специализирани текстове;
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Руски

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Специализиран превод: стил и особености
  2. Превод на текстове
  3. Съставяне на двуезични речници

Литература по темите:

http://www.laurenceanthony.net/software/antconc/resources/help_AntConc321_english.pdf

http://www.wordfast.com/Support_Documentation

http://tradosstudiomanual.com/wp-content/uploads/2015/Binder.pdf