LEAB162 Проект: Учебен семинар

Анотация:

Студентите подготвят доклади на теми, свързани с програмата, презентират ги по време на семинара и участват в дискусия.

прочети още
Приложeн руски език за администрация и управление (на руски и английски език)

Преподавател(и):

доц. Мария Нейкова  д-р
гл. ас. Милка Хаджикотева  д-р
гл. ас. Милен Шипчанов  д-р
доц. Венета Сиракова  д-р
доц. Мария Стамболиева  д-р
доц. Елена Савова  д-р
доц. Ирина Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основни проблеми и източници в областта на администрацията и управлението

2) могат:

да излагат аргументи по зададени теми във вид на писмено изложение, да представят доклади пред аудитория и да участват в дискусия


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Основни теми, проблеми и източници в специализираната област на администрацията и управлението
  2. Презентиране на теза в специализираната област на администрацията и управлението
  3. Подготвяне на доклад/писмено изложение по проблемите на администрацията и управлението

Литература по темите:

Armstrong, M. and Baron, A., 2002. Strategic HRM. London: CIPD.

Spohn, David. An Operational Definition of Effective Leadership: Was Covey Right? In: Review of Public Administration and Management, 2018 6-8

McDonald, William. Sustainable Development and Public Administration: Challenges and Innovation in Citizen Engagement. In: Review of Public Administration and Management, 2017 6-9