LEAB161 Проект: "Културна история на Европа"

Анотация:

Курсът представлява въведение в културната история на Стария континент. Представя се историческото развитие на културите в Европа в диахронен план: от античността до наши дни. Акцентира се върху онези особености на различните култури, които обусляват репрезентациите на Европа и конструират представите за европейско културно наследство. Специално подбраните учебни текстове представят по достъпен начин важни периоди, личности, творби от културната история на Европа. Упражненията към текстовете въвеждат основна терминология.

прочети още
Приложeн руски език за администрация и управление (на руски и английски език)

Преподавател(и):

доц. Мария Нейкова  д-р
гл. ас. Милен Шипчанов  д-р
доц. Венета Сиракова  д-р
доц. Мария Стамболиева  д-р
доц. Елена Савова  д-р
доц. Ирина Георгиева  д-р
преп. Нора Кръстева  
преп. Любка Славова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Периоди, събития, личности от историята и културната история на Европа;

• Автори и творби.

2) могат:

• Да четат текстове, посветени на историята и културата на Европа;

• Да поставят събития, имена, творби в съответните периоди от историята на Европа.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Владеене на двата езика на програмата на минимално ниво В2Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Върхове на европейската култура
  2. Изготвяне на самостоятелна работа

Литература по темите:

Peter Reitbergen. Europe: A Cultural History. Routledge, 1998

Le Goff, Jacques. Time, Work and Culture in Medieval Europe. 1977

http://content.yudu.com/Library/A18l83/EuropeACulturalHisto/resources/5.htm

http://www.scribd.com/doc/72710359/Europe-a-Cultural-History#scribd

http://www.acls.org/uploadedFiles/Publications/OP/52_Literary_Cultures_in_East_Central_Europe.pdf