LEAB160 Проект: "Специализиран превод"

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите:

• с общите аспекти при превода на специализиран текст;

• с лингвистичните и контекстуалните аспекти на изходния текст;

• с преводаческите стратегии и техния избор;

• с методите на работа със справочна литература;

прочети още
Приложeн руски език за администрация и управление (на руски и английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Милка Хаджикотева  д-р
гл. ас. Милен Шипчанов  д-р
доц. Венета Сиракова  д-р
доц. Мария Стамболиева  д-р
доц. Татяна Фед  д-р
преп. Нора Кръстева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• общите стратегии при превода на специализиран текст;

• основните методи за анализ и преводаческа интерпретация.

2) могат:

• да превеждат достъпни специализирани текстове и да намират адекватни решения.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Ниво на владеене на английски и френски/испански/немски/руски език В2-С1Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Анализ на текста, ориентиран към неговия превод – граматични особености, лексика, словоред
  2. Превод на специализирани текстове от областта на икономиката, администрацията, европейското право и др.

Литература по темите:

1. Фейнберг, Е.Л.: Начини за създаване на научна терминология, сб. Култура на превода, София, 1988;

2. Пикар, Д. : Стандартизация, уедняквяване на термините или “запознаване”, сб. Култура на превода, София, 1988;

3. Sullivan, C.D.: Birth of a Terminology Standard, Philadelphia, American Society of Testing and Materials, 1983;