LEAB065 Езикови ресурси и компютърно-подпомогнат превод (английски и френски/испански/немски/руски език)

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, в които обучаваните

• се запознават с възможностите за използване на информационните технологии в превода (машинен превод, преводачески софтуер, преводни памети, терминологични банки, онлайн-ресурси);

прочети още
Приложeн руски език за администрация и управление (на руски и английски език)

Преподавател(и):

доц. Мария Нейкова  д-р
ас. Петко Стайнов  
гл. ас. Милка Хаджикотева  д-р
доц. Мария Стамболиева  д-р
 Тодор Лазаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• За различните възможности, които предлагат информационните технологии в помощ на преводача.

2) могат:

• Да използват успешно онлайн-ресурси, преводачески софтуер, терминологични банки и др.


Предварителни изисквания:
• Владеене на френски/английски език на ниво В1 от Препоръчителната езикова рамка на Съвета на Европа.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Информационните технологии в помощ на преводача
  2. Проучвания и справки в електронната мрежа. Работа с паралелни текстове
  3. Използване на електронни и едно- и двуезични речници и терминологични бази данни
  4. Междинен тест
  5. Текстообработващи програми и възможности за търсене, заместване, проверка на граматика и правопис, редактиране
  6. Машинен превод.
  7. Преводачески софтуер. Възможности и използване.
  8. Работа с Традос. Създаване на преводачески документи.
  9. Преводаческа памет – видове и възможности
  10. Финален тест

Литература по темите:

Паскалева, Елена (1987): Компютър и превод. София

Людсканов, А. (1981): Превеждат човекът и машината, София

Schmitt, Peter A. (1996): Computereinsatz in der Translation. In: Lauer, Angelika et al. (Hrsg.): Ubersetzungswissenschaft im Umbruch. Festschrift fur Wolfram Wilss zum 70. Geburtstag. Tubingen: Narr, S. 187 – 196.

Somers, Harold (2003): Computers and Translation. A translator’s guide, London.

http://www.metatexis.org/reviews/TM-Vergleich_Version_300805.pdf

http://www.trados.com/de/Default.asp

http://computerworld.bg/4215_trados_ulesnyava_prevodacha_.1

http://life.bizland.com/trados.htm

http://iventica.com/bg/pages/faq

Средства за оценяване: