MUSB948 Проект - Концерти, музикално ателие, участие в проекти - ІІІ част

Анотация:

Курсът се провежда в рамките на един семестър и е предназначен за студенти от Магистърска програма „Музикално майсторство“ изучаващи специалностите дирижиране и композиция или друга специалност. Курсът е II част от група от 2 извън аудиторни курса – стаж, разпределени в 1 и 2 семестри от обучението на студентите.

Курсът има за цел да развие и задълбочи практическите умения и познанията на студентите в областта на музикалното майсторство, да им даде възможност да работят в реални условия и в действителен културен контекст, да обогати тяхната творческа активност, да ги стимулира да разширяват познанията си в областта на различни съвременни изпълнителски практики.

прочети още
Български фолклор - музика и танц

Преподавател(и):

проф. Георги Арнаудов  д-р
проф. Симо Лазаров  д-р
гл. ас. Маргарита Кръстева-Стойчевска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Имат обогатени научно теоретични и практически познания в областта на музикалното майсторство.

• Най-нови световни тенденции в развитието на музикалното творчество, музикалната интерпретация и културата.

2) могат:

• Имат свободен избор да експериментира в различни практики на музикалното майсторство.

• Да работят в реална творческа среда, да изследват и експериментират.

• Да работи съвместно с колегите си от програмите по музика на НБУ с оглед на осъществяване на творчески сътрудничества


Предварителни изисквания:
Да са работили и участвали активно в отделните и предишни фази на обучението.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Уастие в концерт от името на НБУ.
  2. Уастие в реализацията на музикален продукт на НБУ.
  3. Организация на музикално събитие на департамент "Музика".
  4. Озвучаване на музикално събитие на департамент "Музика".
  5. Анализ на музикално събитие от НБУ.

Литература по темите:

По индивидуален подбор

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 30 %

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА 35 %

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 35 %