MUSB760 Постановъчна работа - I част

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с основните принципи в постановъната работа на фолклорна основа.

прочети още
Български фолклор - музика и танц

Преподавател(и):

гл. ас. Маргарита Кръстева-Стойчевска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1. Знаят:

основните принципи в постановъчната работа;

характерните стилове и особености на отделните танцови фолклорни области и тяхното интерпретиране в постановъчната работа;

основните принципи на работата в група при поставянето на авторски или собствени постановки;

2. Могат:

да поставят фрагменти от авторски танци;

да работят в група и да поставят собствени танци;

да поставят танци от различните фолклорни области;


Предварителни изисквания:
Да са изуавали поне 4 части български танци.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Разчитане и постановка на движения от авторски танци от Северна България и Добруджа. Стил
 2. Разчитане и постановка на движения от авторски танци от Северна България и Добруджа. Стил
 3. Разчитане и постановка на движения от авторски танци от Западна Тракия. Стил
 4. Разчитане и постановка на движения от авторски танци от Западна Тракия. Стил
 5. Разчитане и постановка на движения от авторски танци от Източна Тракия. Стил
 6. Разчитане и постановка на движения от авторски танци от Източна Тракия. Стил
 7. Разчитане и постановка на движения от авторски танци от Родопската област. Стил
 8. Разчитане и постановка на движения от авторски танци от Шопската област. Стил
 9. Разчитане и постановка на движения от авторски танци от Шопската област. Стил
 10. Разчитане и постановка на движения от авторски танци от Югозападна България. Стил
 11. Разчитане и постановка на движения от авторски танци от Югозападна България. Стил
 12. Постановка на отделни фигури от авторски танци от Северна България и Добруджа. Стил.
 13. Постановка на отделни фигури от авторски танци от Тракия. Стил. Постановка на отделни фигури от авторски танци от Родопската област. Стил.
 14. Постановка на отделни фигури от авторски танци от Шопската област. Стил.
 15. Постановка на отделни фигури от авторски танци от Македонската област. Стил.

Литература по темите:

Въгларов, С. Български народни хора и танци, С. 1976

Дженев, К. Кинетография, С. 1979

Списания Танцово изкуство, 1960 – 1990

Несторов, И. Хората на Добруджа, С. 1957

Петров, К. Танците на Средна Северна Североизточна България

Петров, К. Танци от Добруджа

Дженев, К., К. Харалампиев, Т. Кючуков, П. Захариев, Терминология на българската танцова хореография, С. 1965

Илиева, А. Проблеми на формообразуването в българските народни танци, С. 1979

Илиева, А. Структурно изграждане на българските народни танци като критерий за историческа стратификация, сп. Българско музикознание, С. 1979

Кацарова, Р. Български танцов фолклр, С. 1955

Сборник фолклорни хора, библ. Танцова самодейност

Хора и ръченици, библ. Танцова самодейност.