BULB732 Проект „Българската литература на 90-те“

Анотация:

Българистика (Български език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Йордан Ефтимов  д-р
доц. Биляна Курташева  д-р
доц. Морис Фадел  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: