BULB739 Практикум по творческо писане - поезия

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с особеностите и специфичните умения, свързани с поетичното изкуство, изпозванито от него техники на боравене със словото, различните видове поезия и нейните структурни и езикови характеристики и прочее – но основно курсът е насочен към практическите умения и развитието на специфичните усети и интуиции, необходими за създаването на едно стихотворение – и цели да даде не само познания относно поетичното изкуство, но и да изгради у студентите способността сами да пишат поезия.

прочети още
Българистика (Български език, култура и литература)

Преподавател(и):

проф. Пламен Дойнов  д.н.
доц. Йордан Ефтимов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Какво е това поезията, какви са нейните форми и нейния хоризонт на въздействие, защо и как се пише тя.

2) могат:

Да се ориентират в контекста на поетичните традиции и на съвременната поезия, да различат истинската поезия от стихоподобието, да напишат стихотворение – или поне да знаят принципите, на които се изгражда неговото написване.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Базисна литературна култура, интерес към поезията.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Предвид практическата си насоченост курсът ще се гради върху широк диапазон от поетични текстове, които ще бъдат раздавани на студентите като примери и темпорално ще обхващат поезията от Ведите до наши дни.

Средства за оценяване:

1. Дискусия.

2. Художествен текст (стихотворения, есеистични интерпретации на стихотворения и др.)