BULB882 Пресрелийс: съставяне и редактиране

Анотация:

Курсът цели да запознае студентите с техниките на изготвяне на съобщението за преса. Той е предимно практически.

прочети още
Българистика (Български език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Морис Фадел  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Задършилите студенти ще познават начините на структуриране на съобщение за пресата.
Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Курсът е практически.

Средства за оценяване:

Писмени задачи - 80%

Дискусия - 20%