BULB714 Литературният пазар днес

Анотация:

Курсът представя проблематиката на управлението на литературния пазар, разбиран едновременно като исторически възникнало понятие и съвременна реалност. Акцентите в курса са поставени върху механизмите на формиране и функциониране на литературния пазар, върху отношенията между творческите актове и бизнес поведението, върху моделите на публичен живот в литературата и културата, върху анализа на причините за литературния “успех” и “провал” и т.н.

Курсът има за цел да запознае студентите с основни възгледи в областта на мениджмънта на литературата, с класически и нови модели на пазарно литературно и писателско поведение, с различни стратегии на представяне на произведения и автори в публичността; да обучи студентите в изготвяне на успешни планове за лансирането на литературни и културни продукти, в създаване на PR-стратегии около книги и автори, в писане на текстове, промоциращи литературни произведения.

прочети още
Българистика (Български език, култура и литература)

Преподавател(и):

проф. Пламен Дойнов  д.н.
доц. Йордан Ефтимов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• елементите и структурата на литературния пазар;

• основни понятия и механизми от управлението на литературата;

2) могат:

• изготвят план-стратегия за представяне на литературни произведения и автори;

• да анализират отношения, текстове и ситуации в литературното поле;

• да пишат текстове, които промоцират издания, книги и автори


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• основни знания в областта на историята и теорията на литературата и културата.

• умения за писане на аргументативен текст (есе и др.)Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Барт, Ролан. Въображението на знака, С., 1991.

Барт, Ролан. Разделението на езиците, С., 1995.

Бенбасат, Алберт. Книгата като тяло и като дух, Велико Търново, 2004.

Благов, Крум. Класациите ни са недодялано подражание – Книгите днес, бр.5/2005.

Богданов, Богдан. Промяната в живота и текста, С., 1998.

Бурдийо, Пиер. Правилата на изкуството. Генезис и структура на литературното поле, С., 2004.

Знеполски, Ивайло. Езикът на имагинерния преход, С., 1997.

Дойнов, Пламен. Литература в междувековието, С., 2004.

Дойнов, Пламен. Книги без тиражи – Книгите днес, бр.5/2005.

Дойнов, Пламен. Воля за общност – Литературен вестник, бр.16, 26.04 – 2.05.2006.

Ефтимов, Йордан. Как да се ориентираме в класациите? – Книгите днес, бр.3/2005.

История на книгата. Книгата в историята, съст.Ани Гергова, Красимира Даскалова, С., 2001.

Кингам, Дейвид. България: един книжен сектор в затруднение. Доклад, подготвен за отдела “Културна политика и дейности”, Съвет на Европа, Страсбург, септември 1998.

Мангел, Алберто. История на четенето, С., 2004.

Марков, Виктор. Кой и как манипулира класациите – Книгите днес, бр.4/2005.

Пътят на книгата, съст. Мария Огойска, С., 2001.

Хабермас, Юрген. Структурни изменения на публичността, С., 1995.

Средства за оценяване:

1. Дискусия.

2. Есе.

3. Курсова работа.