ADVB719 Корпоративна социална отговорност

Анотация:

В свят, в който се стремим да изграждаме брандове, които впоследствие да превръщаме в личности, отдавна е недостатъчно да продаваме просто продукти или преживявания. Трябва да „продаваме“ мисли, идеи, представи за бъдещето – бъдеще, подпомагано, изграждано и развивано в интерес на обществото и планетата на първо място, оставяйки бизнесите на заден план като генератори на позитивна промяна.

Курсът проследява различни методи за прилагане на корпоративна социална отговорност в съвременния свят на маркетинга. Разглеждат се разнообразни подходи, концепции и модели, както и тяхната удачна употреба и ефективност. Анализират се съвременни концепции за подбор, управление и насърчаване на каузи, подкрепяни от компаниите. Курсът е предимно теоретичен с множество примери от България и света. В практическата си част се изисква участниците да разработят анализ на бранд и неговите КСО активности, както и да бъдат предложени нови и подходящи дейности в подкрепа на обществото.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

 Иван Христов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Какви са методите за прилагане на корпоративна социална отговорност

• Как да разпознават възможности за адекватно взаимодействие с каузи

• Кога да започнат подкрепа на подходяща инициатива, кога да я прекратят

• Как да подреждат по приоритети изгодите за бизнеса, обществото, планетата като цяло

2) могат:

• Да съгласуват избраните каузи с характера на управляваните брандове

• Да подбират коректно инициативи, подхождащи на имиджа на компанията

• Да създават портфолио от дейности, насочени към подкрепа на аудитории или НПО

• Да анализират корпоративната социална отговорност на конкуренцията


Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в корпоративната социална отговорност
 2. Корпоративната социална отговорност в България и по света
 3. Популяризиране на каузи
 4. Маркетинг, обвързан с кауза
 5. Корпоративен социален маркетинг
 6. Ракурсът на специалистите в областта, гост-лектор
 7. Корпоративна филантропия
 8. Доброволчество и труд
 9. Социално отговорни бизнес практики
 10. Комуникации на кауза за НПО и други социални организации
 11. Добри примери от България и света
 12. Работилница - личната ни социална отговорност в ежедневието ни
 13. Презентации на курсови проекти на студентите
 14. Презентации на курсови проекти на студентите
 15. Презентации на курсови проекти на студентите

Литература по темите:

• „Корпоративна социална отговорност. Най-доброто за вашата компания и за вашата кауза“, Филип Котлър и Нанси Лий, издателство „Рой Комюникейшън“, 2011 г.

• „Корпоративна социална отговорност на българските малки и средни предприятия“, Марина Стефанова, университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2020 г.

• „Корпоративна устойчивост и отговорност“, Марина Стефанова, издателство „Св. Григорий Богослов“, 2018 г.

• „Добри дела“, Филип Котлър, Дейвид Хексил, Нанси Лий, издателство „Сиела“, 2014 г.

• „Отговорната компания. Какво научихме от първите 40 години на „Патагония“, Винсънт Стенли и Ивон Шуинар, издателство „Жанет 45“, 2014 г.

• „Пусни народа ми да кара сърф“, Ивон Шуинар, издателство „Вакон“ 2018 г.

Средства за оценяване:

.