ADVB970 Самостоятелен проект 3

Анотация:

Проектът е практическата разработка, която има за цел да стимулира студентите да приложат на практика теоретичните си знания и да задълбочат уменията си за създаване на брандинг концепции, анализ и избор на стратегически решения за развитието на бранд. Целта е да бъдат подготвени за създаване на собствени концептуални и графични решения за брандинг в сферата на продукти, услуги и събития..

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

гл. ас. Даниела Кадийска  д-р
доц. Кристиян Постаджиян  д-р
гл. ас. Боряна Гигова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:.

• Какво представляват стратегическите основи на брандинга

• Елементи, които го съставят

• Как се прави оценката на бранда

• Как и кога се ре-позиционира бранд

2) могат:

• да създадат брандинг концепция

• да анализират съществуващи брандове

• да репозиционират брандове при необходимост

• да създават, коментират и работят с brand manuall /наръчник на бранд/.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Клайн, Н. (2004). Без лого, С., Елементи.

2. Рийс, А., Рийс, Л., (2000). 22 неизменни закона на брендинга, 1-во изд., Класика и Стил, С

3. Холт, Д., (2010). Как марките се превръщат в икони, С., Bookmark.

4. Aaker, D.А (1991) Managing Brand Equity, The Free Press, USA.

5. Aaker, D.A. and Joachimsthaler, E. (2000) Brand Leadership, The Free Press, New York, USA

6. Anholt, S. (1998) Nation-brands of the twenty-first century. Journal of Brand Management, 5 (6). L., UK.

7. Anholt, S. (2007) Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities and Regions, Palgrave Macmillan, UK.

8. Anholt, S. and Hildreth, J. (2004) Brand America: The Mother of All Brands. Cyan Books, UK.

9. Arnold, S. (2005) That Jingle is Part of Your Brand, Broadcasting & Cable, January 2

10. Arvidsson, A. (2006) Brands: Meaning and value in media culture. London. Routledge

11. De Chernatony, L. and McDonald, M. (2003) Creating Powerful Brands in Consumer, Service and Industrial Markets, Third Edition. Elsevier Butterworth- Heinemann, UK.

12. Holt, D.B. (2004) How Brands Become Icons: The Principles of Cultural Branding, Harvard Business School Press, USA.

13. Kapferer, J. N. (1992) Strategic brand management: Creating and sustaining brand equity long term. London. Kogan Page

14. Kapferer, J.-N. (2004) The New Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand Equity Long Term. Kogan Page, UK

15. Keller, K.L. (2003) Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity, Second Edition, Prentice Hall, USA.

16. Millman, D. (2011). Brand thinking and other noble pursuits, Allworth press

17. Ogilvy, D. (1985). Ogilvy on advertising, Vintage books

18. Rowles D., (2014). Digital Branding: A Complete Step-by-Step Guide to Strategy, Tactics and Measurement, Paperback

19. Sharp, B., (2010). How Brands Grow: What Marketers Don't Know 1st Edition, Oxford University Press

20. Yohn, D. (2014). What great brands do: the seven brand-building principles that separate the best from the rest, Jossey Bass

И още

Martin Lindstorm, Buyology: How Everything We Believe About Why We Buy is Wrong, Random House, 2012

David Aaker, Building Strong Brands, Simon and Schuster, 2012

David A. Aaker, Erich Joachimsthaler, Brand Leadership, Free Press, 2000

Marty Neumeier, The Brand Gap, Peachpit Press, 2005

Marty Neumeier, ZAG: The #1 Strategy of High-Performance Brands,

Pearson Education, 2006

Средства за оценяване:

практически проект, самостоятелни разработки