ADVB919 Проект: Развитие на комуникационна кампания на фирма

Анотация:

Целта на проекта е студентите плавно да преминат през отделните етапи на организацията и планирането на една интегрирана комуникационна кампания.

Проектът се реализира спрямо конкретен бранд/фирма, който студентите избират.

Студентите разработват концепцията за интегрирани маркетингови комуникации. Важно е тук студентите да покажат как рекламата може да се интегрира с алтернативни форми на комуникация като ПР, директен маркетинг, лични продажби, насърчаване на продажбите и т.н. в един общ комуникационен контекст. Важна част от този проект е и разработването на общ план на комуникационната кампания и аргументация на общ график и общ механизъм за проследяване на кампанията и пост-кампаниен анализ.

Студентите разработват проекта си през семестъра, а след края на семестъра го представят пред комисия от преподаватели. Важна и неизменна част от представянето на проекта е обсъждането му, в рамките на което студентите трябва да аргументират своите предложения, както и да отговорят на допълнителни въпроси на комисията. Целта на проекта е да се развият способности за планиране на комуникационна кампания, като студентите преминат последователно през отделните етапи на ниво тактическо планиране на кампания, на основата на изученото през семестъра.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

гл. ас. Даниела Кадийска  д-р
доц. Кристиян Постаджиян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Как протича разработването на интегрирана комуникационна кампания

• Как се интегрират алтернативните на рекламата форми на комуникация като ПР, директен маркетинг, лични продажби, насърчаване на продажбите

• Как се оформя общ график на комуникационната кампания

2) могат:

• Да разработват стратегия за ИМК

• Да планират различни канали за комуникация

• Да интегрират отделните канали за комуникация в общ контекст и планиране


Предварителни изисквания:
записани курсове от съответния семестър на майнър програма – втора специалност

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Краят на рекламата каквато я познаваме, Серджо Зийман

• Краят на маркетинга какъвто го познаваме, Серджо Зийман

• Залезът на рекламата и възходът на PR, Ал Рийс, Лаура Рийс

• Изповедите на един рекламист, Дейвид Огилви

• Интегрирани маркетингови комуникации, Димитър Доганов, Боян Дуранкев, Христо Катранджиев

• Медияпланиране на рекламната кампания, Христо Катранджиев

• Материали, предоставени от преподавателя

Средства за оценяване:

Курсов проект

Защита