MODB517 Дизайн лаборатория – I част

Анотация:

Курсът има за цел да предложи иновативно обучение по моден дизайн, базирано на практически проекти. Предвидени са изследвания и експерименти с помощта на различни творчески инструменти в областта на изкуството и дизайна. По време на обучението студентите ще се научат да овладяват техниките, необходими за проектиране на моден продукт чрез 3D и 2D упражнения. По пътя на творческия експеримент студентите ще развиват своите индивидуални идеи и концепции. Курсът подготвя студентите за специализацията по експериментална и авангардна мода в последната година на бакалавърската програма.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

доц. Яна Дворецка  д-р
 Мая Каранешева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основни стъпки в развитието на индивидуален дизайнерски почерк и творческа идентичност.

2) могат:

Да проектират моден продукт чрез различни експериментални творчески инструменти в областта на изкуството и дизайна.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Базови познания по моден дизайн

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Визуални умения на модния дизайнер
 2. Основни елементи в дизайна
 3. Основни елементи – практическа 2D разработка
 4. Основни елементи – практическа 3D разработка
 5. Форма, силует и ритъм при проектирането на облекло
 6. Тяло и форма – 3D експерименти, 1 част
 7. Тяло и форма – 3D експерименти, 2 част
 8. Конферанс
 9. Експериментални материали в модата
 10. Експериментални материали - практическа 2D разработка
 11. Експериментални материали - практическа 3D разработка
 12. Проектиране на колекция, повлияна от изобразителното изкуство.
 13. Проучване през 3D експерименти
 14. Творческа документация
 15. Конферанс

Литература по темите:

Гемишева, М., Време и стил. Контури на историята на модата през XX век, Колибри (2019)

Granata, F., Experimental Fashion: Performance Art, Carnival and the Grotesque Body, Bloomsbury Visual Arts (11 Mar. 2021)

Rocamora, A. and A. Smelik (ed.), Thinking Through Fashion: A Guide to Key Theorists (Dress Cultures), Bloomsbury Visual Arts (1 Oct. 2019)

Dieffenbacher, F., Fashion Thinking: Creative Approaches to the Design Process, Bloomsbury Visual Arts; 2nd edition (10 Dec. 2020)

Thittichai, K., Experimental Textiles: Design, Materials and Technique, Batsford; First Edition (3 Aug. 2009)