MODB755 Проект: Моден дизайн III част

Анотация:

Курсът представлява самостоятелна работа на студенти по зададена тема свързана с проектирането на съвременна модна колекция дамски облекла. Целта е да се провокира творческо мислене и креативността на студентите при проектиране на облекла при различните целеви групи.

Целта на проекта е студентите свободно да боравят със структури и материали, създавайки моден продукт.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

доц. Яна Дворецка  д-р
доц. Кристина Савова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Как да експериментират с материали и структури, за да направят интересен моден продукт.

2) могат:

• да създадат собствен продукт с необичайна структура
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Експерименти с естествени багрила и материали
  2. Експерименти със синтетични форми и необичайни материали
  3. Структури чрез конструиране и зашиване
  4. Проучване и проектиране

Литература по темите:

• Прогнозни модни издания от библиотеката на НБУ, Интернет сайтове