SECB505 Противодействие на тероризма-теоретико-приложни аспекти

Анотация:

Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

доц. Михаел Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: