Музика

Програмна схема

Семестриална учебна заетост: за І-II сем. - 3 кредита от общообразователни курсове за знания, 3 кредита от курсове за умения по български език, 3 кредита от курсове по компютърни умения, 30 часа от курсове по спорт или изкуства и социални умения (некредитни), 6 кредита от чужд език, 3 кредита от двусеместриални курсове по основни научни направления, 12 кредита от аудиторни курсове в програмата, 3 кредита от аудиторни курсове – индивидуални, 30 часа от аудиторни курсове (некредитни) в програмата; за III-IV сем. - 3 кредита от общообразователни курсове за знания, 6 кредита от чужд език, 6 кредита от двусеместриални курсове по основни научни направления, 12 кредита от аудиторни курсове в програмата, 3 кредита от аудиторни курсове - индивидуални и 30 часа от аудиторни курсове (некредитни) в програмата.

прочети още
Музика

3-ти семестър

Аудиторни курсове (кредитни) - избираеми

Аудиторни курсове (кредитни) - индивидуални

Аудиторни курсове (кредитни)