Английски език и професионална комуникация (Съвместна програма с университета Йорк)

Програмна схема

Английски език и професионална комуникация (Съвместна програма с университета Йорк)

3-ти семестър