Изкуствознание и артмениджмънт

Програмна схема

Семестриална учебна заетост: за І-II сем. - 3 кредита от общообразователни курсове за знания, 3 кредита от курсове за умения по български език, 3 кредита от курсове по компютърни умения, 30 часа от курсове по спорт или изкуства и социални умения (некредитни), 6 кредита от чужд език, 3 кредита от двусеместриални курсове по основни научни направления, 15 кредита от аудиторни курсове в програмата; за III-IV сем. - 3 кредита от общообразователни курсове за знания, 6 кредита от чужд език, 6 кредита от двусеместриални курсове по основни научни направления, 15 кредита от аудиторни курсове в програмата.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

3-ти семестър