Класическа музика

Програмна схема

Семестриална учебна заетост включва: 9 кр. аудиторни курсове от програмата; 6 кр. от практически курсове (индивидуални курсове) и 15 кр. от извънаудиторни учебни форми.

прочети още
Класическа музика

3-ти семестър

Аудиторни курсове (кредитни) - индивидуални

Аудиторни курсове (кредитни)

Тренингови курсове