Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език) - ДО

Програмна схема

Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език) - ДО

3-ти семестър