Мениджмънт за организационно съвършенство - ДО

Програмна схема

Мениджмънт за организационно съвършенство - ДО

3-ти семестър